תוכן לארגונים

עריכת תוכן ועריכה לשונית לארגונים:

  • סדנאות, הרצאות, מצגות, קטלוגים

  • עריכה מקצועית לטקסטים, על פי הפורמט הרצוי, קהל היעד ומטרת הטקסט.

  • תכתובת פנים ארגונית, עריכת נאומים, חוברות מידע ועוד.